Kłótnia o Słowo - XXV Niedziela zwykła, rok B

facebook twitter

14-09-2021

XXV Niedziela zwykła, rok B Mk 9, 30-37 Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Ks. Mateusz Szerszeń
Ja też mam takie sprawy, o które boję się pytać Jezusa. Mam jednak nadzieję, że niewypowiedziane pytania nie są dla Boga problemem.

Ks. Grzegorz Sprysak
Ja boje się gotowych odpowiedzi, które często mamy w zanadrzu w postaci "mądrych" powiedzonek.

Ks. Mateusz Szerszeń
Walka o władzę to wbrew pozorom nie tylko domena świata. Także w Kościele istnieje to zjawisko. Papież Franciszek mówił o tym wprost, gdy potępił traktowanie przez księży Kościoła jako „drogi kariery”.

Ks. Grzegorz Sprysak
Bardzo łatwo w tym się zatracić. Być kimś, a nie dla kogoś jest po prostu prostsze i pozornie ma więcej profitów.

Ks. Mateusz Szerszeń
Ewangelia z dziećmi jest pouczeniem, że wobec Boga każdy może poczuć się jak kochane dziecko.

Ks. Grzegorz Sprysak
Zawsze, kiedy czytam ten fragment, myślę o prostym pojmowaniu wiary. I prostej ufności bez kalkulacji, sloganów. To trudniejsze niż niejeden traktat teologiczny.

Krótko o Słowie:

Ks. Mateusz Szerszeń
O czym rozprawiamy w drodze?

Ks. Grzegorz Sprysak
Chrześcijaństwo jest proste. Po co je komplikować?