Nowenna do Świętego Michała Archanioła

facebook twitter

26-09-2022

Kiedy niebo schodzi na ziemię

Inwokacja

 

Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami.

 

Litania do świętego Michała Archanioła

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.

Święty Michale, Archaniele,

Święty Michale, Książę przesławny,

Święty Michale, dzielny w walce,

Święty Michale, pogromco szatana,

Święty Michale, postrachu złych duchów,

Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale, radości Aniołów,

Święty Michale, zaszczycie nieba,

Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale, posłanniku Boga,

Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale, warownio ludu Bożego,

Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale, chorąży zbawienia,

Święty Michale, aniele pokoju,

Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale, zwierzchniku w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytanie (Hbr 12, 18-24)

 

Bracia! Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

 

Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

 

Liturgia jest czynnością bosko-ludzką. Papież Benedykt XVI zapisał: „Podczas liturgii wchodzimy w coś o wiele większego; w pewien sposób opuszczamy samych siebie, by zagłębić się w przestrzeń bez granic. Liturgia jest w swej istocie procesem, dzięki któremu pozwalamy się wprowadzić w wielką wiarę i wielką modlitwę Kościoła. Ten związek z niebem i ziemią jest bardzo ważny”.

Od wieków znane jest w Kościele pojęcie liturgii niebiańskiej, w której uczestniczą aniołowie i święci. Mówi o niej zarówno prorok Izajasz, jak i Jan Apostoł w Apokalipsie. Tradycja wschodnia nie czyni nawet wyraźnego rozróżnienia między liturgią sprawowaną na ziemi a liturgią nieba. W przedziwny sposób dzieło ludzkie łączy się z dziełem aniołów.

Kościół Zachodni przygotował natomiast teksty liturgiczne, które stanowią podstawę kultu aniołów. Warto prześledzić znaczenie i wydźwięk tekstów, które usłyszymy w czasie wspomnienia świętych archaniołów w dniu 29 września.

Modlitwa mszalna z tej uroczystości brzmi następująco: „Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą”. Nawiązuje ona do wiary Kościoła, iż świat i jego losy rządzone są przez Bożą Mądrość. To właśnie ona jest punktem odniesienia dla działania aniołów, którzy wiernie strzegą ludzkiego życia. Jednocześnie kolekta podkreśla, że głównym zadaniem aniołów jest służba Bogu w niebie.

Kolejnym źródłem duchowej inspiracji jest „Prefacja o aniołach”, w której możemy przeczytać: „Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie”. Wyrażona w niej została prawda o pośrednictwie aniołów między Bogiem a ludźmi. Kult aniołów nie jest celem sam w sobie. On zawsze musi odnosić nas do Boga, bo dzięki niemu poznajemy Boga jako niezmierzonego i godnego miłości. Na uwagę zasługuje również końcowy fragment, który sugeruje, że żadna stworzona rzecz nie jest godna większej czci niż sam Bóg. Warto wspomnieć tu błogosławionego Bronisława Markiewicza, który przejęty zawołaniem świętego Michała Archanioła – „Któż jak Bóg”, rozwinął je pisząc: „Bóg ponad wszystko! Jam nic, mniej niż nic, Bóg wszystko. Bóg ponad interesy zgromadzenia, Ojczyzny, rodziny i własne”.

Na uwagę zasługują również szczególne nabożeństwa obocznościowe, które są rozwinięciem liturgii. W pobożności wielu wiernych i czcicieli świętego Michała Archanioła nieodzownymi elementami ich nabożeństwa do aniołów są: Litania do świętego Michała Archanioła; Wspólne błagania; Koronka Anielska, Koronka Uwielbienia Boga i pozostałe modlitwy zawarte w licznych modlitewnikach. Rozwijają one naszą wiarę i pobożność. Skłaniają do zwracania naszych myśli ku Bogu i wiary w obecności aniołów w naszym codziennym życiu. Są znakiem ufności we wstawiennictwo świętego Michała Archanioła i aniołów.

Warto zatem dzisiaj odczytać modlitwę z formularza Mszy o świętym Michale Archaniele, którą odmawiano w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła na Gargano we Włoszech.

 

Modlitwa

 

Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.       

 

Pieśń Michael

 

Prośby

 

Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu oddają. Wołajmy z radością:

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.

- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.

- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię nieustannie szukali.

- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu.

- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce ze złymi duchami.

 

Błogosławieństwo