Nowenna przed Uroczystością Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała #1

facebook twitter

12-06-2021

Czytanie: Powiedział więc do mnie: «Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni». Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. A oto jakby postać* ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: «Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. Jakże więc może taki sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje?» Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. Potem powiedział: «Nie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen mocy!» Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: «Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś». I powiedział: «Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała, (Dn 10, 12-21b)

Samo słowo patron pochodzi od łacińskiego słowa pater – ojciec – i oznacza opiekuna, protektora tak osób, jak i pewnych miejsc oraz orędownika w różnych sprawach przed Bogiem. Wstawiennictwo jego dotyczy zarówno spraw duchowych, jak i materialnych. Patron jest więc kimś więcej niż duchowym wzorem do naśladowania. Jest przede wszystkim tym, który działa, wspierając polecających się jego opiece. Zatem wstawiennictwo i działanie, to główne cechy patronatu.

Wedle świadectwa proroka Daniela, św. Jana Ewangelisty, św. Augustyna i innych – pisze ks. Markiewicz w Ćwiczeniach Duchownychśw. Michał Archanioł jest w niebie Księciem i wodzem wszystkich zastępów niebieskich oraz rządcą i sprawcą Królestwa Niebieskiego, a na ziemi jest wielkim książęciem ludu Bożego i opiekunem Kościoła Świętego.

Obierając za patrona Św. Michała, błogosławiony założyciel wiązał z nim wielkie nadzieje. Rozumiał bowiem, że patron to nie tylko ten, któremu należy oddawać cześć, ale także ktoś, na kogo zawsze można liczyć. W tej praktycznej wizji kultu Archanioła ukazuje konkretne zadanie, jakie pełni on wobec ludzi powierzających się mu. Tak o tym mówił: On każdej duszy przeznacza osobnego anioła stróża, on czuwa nad każdą i broni jej w walce z mocami piekielnymi, on jest pewnym przewodnikiem dla błądzących, pociechą i pokrzepieniem dla upadłych; obrońcą i pocieszycielem strapionych; dzielnym pogromcą duchów piekielnych i gorszycieli żyjących na ziemi; on przyjacielem i opiekunem ludzi schodzących z tego świata, a nawet po zejściu z tej ziemi, on przeprowadza je do nieba i przedstawia przed tron Najwyższego.

Konieczność nabożeństwa oraz oddania się w opiekę św. Michała Archanioła, bł. Bronisław uzasadniał między innymi nasileniem się zła w czasach mu współczesnych. Oceniał je jako okres zaciekłej walki mocy piekielnych, zuchwałego i przebiegłego występowania przeciw Bogu i wręcz nadludzkiego boju zła z dobrem. Jakże aktualnie brzmią te słowa i dziś.

Czyż więc dla naszych czasów beatyfikacja ks. Markiewicza nie jest szczególnym darem nieba? Czyż nie należy dziś odnowić nabożeństwa do św. Michała Archanioła i obrać go ponownie za swego patrona? Zwróćcie się ze szczególnym nabożeństwem i w sposób bardzo osobliwy do św. Michała, wodza wojska niebieskiego i pogromcy złych aniołów, który po Najświętszej Maryi Pannie w niebie pierwszy zajmuje miejsce i również na losy świata zaraz po Niej najwięcej może zdziałać.

Przyjmijmy więc na nowo powyższą zachętę błogosławionego ks. Bronisława i uczyńmy ją faktem w naszym życiu.

Akt poświęcenia się Świętemu Michałowi

Najdostojniejszy Książę chórów anielskich, dzielny wojowniku Boga Najwyższego, gorliwy miłośniku chwały Pana, postrachu zbuntowanych aniołów, miłości i rozkoszy wszystkich dobrych aniołów, św. Michale Archaniele! Pragnąc przynależeć do grona Twych czcicieli, Tobie się dzisiaj ofiaruję i oddaję. Twojej troskliwej opiece powierzam siebie samego, moją rodzinę
i przyjaciół, moją pracę oraz wszystko, co do mnie należy. O jakże skromny to dar, zważywszy na to, że jestem tylko nędznym grzesznikiem. Tobie jednak podoba się miłość mojego serca. Pamiętaj więc, że skoro od dziś jestem pod Twoją opieką, musisz orędować za mną przez całe moje życie.
Wyjednaj mi przebaczenie moich licznych i ciężkich grzechów, a także łaskę miłowania całym sercem Boga i Jezusa Chrystusa, Najdroższego Zbawiciela, najsłodszej Matki Maryi oraz wszystkich ludzi, moich braci, umiłowanych przez Ojca niebieskiego i odkupionych przez Syna Bożego. Wypraszaj mi wszelką pomoc konieczną do osiągnięcia korony wiecznej chwały. Broń mnie zawsze, a zwłaszcza w ostatniej chwili mego życia od nieprzyjaciół duszy mojej. Przybądź, o chwalebny Archaniele, wspomagaj mnie w walce i odrzuć ode mnie precz w piekielną przepaść, tego zbuntowanego i pysznego anioła, którego niegdyś zwyciężyłeś i strąciłeś z nieba. Św. Michale Archaniele zaprowadź mnie przed tron Boży, abym mógł razem z Tobą i z wszystkimi aniołami wyśpiewywać chwałę, cześć i uwielbienie Temu, który króluje na wieki wieków. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.