Słowo na XXV Niedzielę zwykłą

facebook twitter

19-09-2021

Rozważanie ks. dr. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym na XXV niedzielę zwykłą (19 września).