Wezwanie do wolności

facebook twitter

01-06-2024

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 9. Niedzielę zwykłą [video].