Zaproś św. Michała Archanioła do swojej parafii

facebook twitter

09-12-2021

Św. Michał Archanioł, najważniejszy spośród aniołów, obdarzony jest przez Boga szczególnym zaufaniem. Jego imię, jak dobrze wiemy, znaczy „Któż jak Bóg”. Bł. ks. Bronisław Markiewicz, założyciel Michalickich Zgromadzeń Zakonnych, za ojcami Kościoła, przyjmował i głosił, że św. Michał po Matce Bożej odbiera największą cześć w niebie i na ziemi.

W naszej Ojczyźnie trwa peregrynacja kopii figury św. Michała Archanioła, pochodzącej z sanktuarium w Monte Sant' Angelo, która rozpoczęła się w 2013 roku. Może warto przypomnieć, dla potomności, jak do tego doszło.

XX Kapituła Zgromadzenia, obradująca w Markach od 18 do 29 kwietnia 2010 r. w swoich sugestiach powierzyła zarządowi Zgromadzenia podjęcie starań, aby m.in. „ustanowić szkaplerz św. Michała Archanioła oraz zainicjować peregrynację figury św. Michała Archanioła z góry Gargano po michalickich parafiach”.

W odpowiedzi na ten apel ks. Kazimierz Radzik CSMA, Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wraz z Radą Generalną na posiedzeniu w dniu 3 października 2012 roku podjęli decyzję o ustanowieniu Roku 2013 Rokiem św. Michała Archanioła oraz o rozpoczęciu peregrynacji kopii figury św. Michała Archanioła z Groty na Gargano.

W niezwykłą podróż po Polsce św. Michał Archanioł w znaku kopii figury z Cudownej Groty Objawień na Gargano wyruszył 12 kwietnia 2013 r. W ramach uroczystości peregrynacyjnych, wierni w parafiach mogli uczestniczyć w nabożeństwach z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, oraz błogosławieństwie osób chorych, starszych i dzieci. Wierni przyjmowali również szkaplerz św. Michała Archanioła, a także zawierzali siebie i swoje rodziny opiece Najpotężniejszego z Archaniołów.

W początkowych zamiarach peregrynacja miała obejmować rok 2013, jednakże z uwagi na wielkie zainteresowanie tym wydarzeniem, już w lipcu 2013 Zarząd Zgromadzenia mianował ks. Rafała Szwajcę CSMA koordynatorem peregrynacji. W swoim sprawozdaniu dotyczącym nawiedzenia figury św. Michała Archanioła Koordynator napisał: „12 kwietnia bieżącego roku (2020 r.) minęło 7 lat od rozpoczęcia w Polsce nawiedzenia kopii figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano. Peregrynacja w Polsce stała się fenomenem na szeroką skalę. Od roku 2013 do dzisiejszego dnia św. Michał przez dar nawiedzenia odwiedził 943 parafie, prawie czterysta klasztorów sióstr zakonnych oraz kilkadziesiąt innych miejsc, takich jak szkoły, przedszkola, domy dziecka, ośrodki dla samotnych matek, noclegownie dla bezdomnych, szpitale i więzienia”. Peregrynacja przyczynia się do rozwoju kultu św. Michała Archanioła w Polsce i na świecie. W wielu miejscach po nawiedzeniu powstają nowe zastępy Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła. Wiele parafii po peregrynacji powróciło do modlitwy papieża Leona XIII, która odmawiana jest po każdej mszy świętej.

Czas pandemii zahamował „siedem tłustych lat” Nawiedzenia i spowolnił je. Miejmy jednak nadzieję, że skoro Święty Michał Archanioł, sam niejako, upomniał się o odkrycie przez nas michalitów, po wielu latach, drugiego skrzydła duchowości „Któż jak Bóg”, to sam też będzie troszczył się o możliwość jego większego kultu w Zgromadzeniu, Kościele i w świecie.
Ze swej strony nie poprzestawajmy na kibicowaniu działaniom Ks. Koordynatora i grupy kapłanów, prowadzących Nawiedzenie, ale zaprośmy św. Michała Archanioła do swojej parafii i podpowiedzmy to innym.

ZAPROŚ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Podobne artykuły