Źródło małżeńskiej miłości 

facebook twitter

04-05-2024

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 6. Niedziela Wielkanocną [video].