7 inspirujących przysłów biblijnych

Autorzy biblijni słyną z tego, że ich myśl i dzieło pisarskie mocno zakorzenione są w codziennym życiu. Kiedy zajrzymy do Księgi Przysłów okaże się, że jej autor miał niezłe pojęcie nie tylko o sprawach Bożych. Mądrość, którą posiadł wskazuje, że niejednego musiał w swoim życiu doświadczyć również ze strony ludzi. Poniżej podaję 7 inspirujących przysłów, które mogą stać się dobrym przewodnikiem w życiu chrześcijańskim.

1. Bo prawy może upaść nawet siedem razy i na pewno wstanie; lecz niegodziwi zostaną doprowadzeni do potknięcia wskutek nieszczęścia. (Prz 24,16)
2. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. (Prz 10,19)
3. Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. (Prz 18,2)
4. Lepiej człowiekowi spotkać niedźwiedzicę, która straciła młode, niż głupca w jego głupocie. (Prz 17,12)
5. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. (Prz 15,1)
6. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. (Prz 17,17)
7. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Boga. (Prz 19,3)

Inne artykuły autora

Egzorcyzm Quis ut Deus [CAŁY WYWIAD]

Gość Radia Warszawa 20.09.2023

Jak wyglądał Jezus?