Ukradł Hostię

#22 UKRADŁ HOSTIĘ, perski dywan, modlitwa do Ducha Świętego

 

Inne artykuły autora

Co czuje Jezus w tabernakulum?

Ma być tak samo, ale lepiej

Obroń mnie Panie przed głupotą