Uczestniczymy w Boskiej naturze

W niebie | Słowo Boże