Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

16.08-22.08.2020

Ogłoszenia

 1. W najbliższą sobotę, 22 sierpnia, przy naszym Sanktuarium odbędzie się spotkanie w ramach Apostolstwa Trzeźwości. O godz. 16.00 Msza św. w Sanktuarium, a następnie spotkanie formacyjne i wspólnotowe.
 2. Kalendarz liturgiczny tego tygodnia:
  * poniedziałek, 17 sierpnia – wspomnienie św. Jacka, kapłana;
  * czwartek, 20 sierpnia – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;
  * piątek, 21 sierpnia – wspomnienie św. Piusa X, papieża;
  * sobota, 22 sierpnia – wspomnienie NMP Królowej.
 3. Ponieważ obecny czas jest bardzo trudny i wymagający dla wielu rodzin, wzywając wstawiennictwa św. Jana Pawła II, pomódlmy się za nasze rodziny, posługując się modlitwą ułożoną przez niego. 
  Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin
  Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
  Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
  Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
  Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.
 4. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże, wzywając wstawiennictwa Patronów tego tygodnia.