Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

08.11-14.11.2020

Ogłoszenia

  1. W poniedziałek obchodzimy Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Módlmy się w tym dniu za całą wspólnotę Kościoła świętego, aby nadzieja pokładana w Miłosierdziu Bożym, dopomogła nam przeżyć obecny czas cierpienia i próby zgodnie z wolą Boga.
  2. We wtorek 10 listopada wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
  3. W środę, 11 listopada, wspominamy św. Marcina z Tours, a dla nas Polaków jest to dzień wdzięczności za odzyskaną niepodległość, po długich latach bolesnych zaborów. Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla Ojczyzny, o Miłosierdzie Boże dla zniewolonych różnymi formami zła, o łaskę zdrowia dla chorych, a dla zmarłych rodaków o szczęście wieczne.
  4. W czwartek, 12 listopada, przeżywamy wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, a 13 listopada, w piątek, wspominamy pierwszych męczenników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Niechaj patronowie tego tygodnia dopomogą nam pozostać wiernymi Krzyżowi i Ewangelii.
  5. W związku z wprowadzonymi wczoraj nowymi obostrzeniami, dotyczącymi walki z koronawirusem, oraz zasadą, że kościołach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, informujemy, że w dolnym kościele uruchomiliśmy nagłośnienie i można tam uczestniczyć w liturgii – tam również będzie udzielana Komunia święta podczas liturgii eucharystycznej.
  6. Przy wyjściu z kościoła znajduje się prasa katolicka. Zachęcamy do lektury i pogłębiania łaski wiary.
  7. Na pełne pokoju i ufności przeżywanie listopadowych, niełatwych dni, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.