Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Pawlikowicach

Historia działalności wychowawczej Księży Michalitów w Pawlikowicach sięga początków XX w. Już w 1903 r. pod Wieliczką pojawili się  pierwsi wychowankowie przebywający dotychczas w Miejscu Piastowym. Mieli oni wkład w odnowieniu budynku służącego później jako placówka o charakterze dydaktyczno – wychowawczym. Mieściło się w niej wówczas 150 wychowanków. Placówka funkcjonowała do roku 1951, kiedy to władze komunistyczne wstrzymały działalność wychowawczą Michalitów. Powodem było powstrzymanie wpływu na wychowanie młodych ludzi w duchu religijnym i patriotycznym.

Działalność wychowawczą wznowiono w roku 1993. Dokładnie 9.09. ówczesny Nuncjusz Papieski w Polsce – ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk uroczyście poświęcił Katolicką Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą. Po kilku latach, w 1997 roku placówka ta zmieniła nazwę na Dom Dziecka „Moja Rodzina” Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

Obecnie do placówki przynależy 22 wychowanków. Cele i zadania Domu Dziecka realizowane są we współpracy z rodzinami wychowanków, szkołą oraz instytucjami prowadzącymi działalność opiekuńczą, profilaktyczno – wychowawczą, socjalną i resocjalizacyjną. Organizowane są także zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym, kulinarnym, naukowym. Nasi wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania zarówno w placówce jak i poza nią. Biorą także udział w wielu projektach i wycieczkach.

Z ramienia Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Domu dziecka posługują :

Ks. Przemysław Piątek ( Dyrektor )
Br. Leszek Kowaliszyn ( Wychowawca )
Kl. Mateusz Kasprzyk ( Praktyka Wychowawcza )

Brak aktualności