Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów w Krośnie

W związku z reformą edukacji dotychczasowe Katolickie Gimnazjum w Krośnie zostało z 1 września 2017 r. przekształcone w Katolicką Szkołę Podstawową Księży Michalitów. Jest to placówka, która stwarza przyjazne warunki dla rozwoju uczniów. Szkoła dba o wychowanie w duchu katolickim. Posiada bogatą ofertę edukacyjną w tym językową ( j. angielski, j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki). Wprowadzamy innowacyjne metody pracy – np. na lekcjach matematyki wykorzystywane są elementy metody Montessori. Zapewniamy wszechstronny rozwój naszych uczniów, oferując im liczne zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe, szachy, zajęcia artystyczne oraz aktywność sportową: judo, gimnastyka, taniec, pływanie, piłka nożna.

Uczniowie reprezentują szkołę w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając najwyższe laury, czego dowodem jest uzyskanie tytułu „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”. Jesteśmy placówką otwartą na współpracę międzynarodową, a nasi uczniowie chętnie współpracują z młodzieżą z innych krajów w ramach realizowanych projektów. Młodzież naszej szkoły nie jest obojętna na potrzeby innych ludzi, służy zawsze pomocą, angażuje się w liczne akcje w ramach działającego w szkole wolontariatu. Katolicka Szkoła Podstawowa to miejsce, gdzie można zdobywać wiedzę i umiejętności oraz realizować swoje pasje i marzenia.

Brak aktualności