Michalici

ZGŁOSZENIA GRUP

Zapraszamy do zgłaszania grup zorganizowanych:

 

                                                    https://forms.gle/NSuXJxCVBNumtCiz5

 

Informacje odnośnie zwiedzania:

Czas zwiedzania:

Sanktuarium: ok. 30 minut,

Muzeum Bł. Bronisława Markiewicza: ok. 30 minut,

Istnieje również możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła (po uprzednim kontakcie)