Michalici

Wspólnoty

Honorowa Straż Św. Michała Archanioła

Honorowa Straż św. Michała Archanioła jest wspólnotą modlitewną związana tylko z sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Troszczy się o rozszerzanie jego kultu, podejmuje posługę apostolską przy Sanktuarium podczas czuwań modlitewnych, nabożeństw, liturgii świątecznych. Duchowym fundamentem członków Straży jest codzienne czytanie Pisma Świętego. To zobowiązanie symbolizuje miecz przyjęty w dniu uroczystego włączenia w szeregi Honorowej Straży, na którym widnieją słowa: „Weźcie na siebie zbroję Bożą – miecz Ducha, to jest słowo Boże”.

Duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. Jan Seremak CSMA.

WRÓĆ