Dni Skupienia Last Minute - Stalowa Wola

MICHALICI

Poznali Go przy Łamaniu Chleba

MICHALICI

Jubileusz 20-lecia Diecezji Bydgoskiej

MICHALICI

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

MICHALICI

Teledetekcja satelitarna w Michalickim Zespole Szkół

MICHALICI

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła w Diecezji Bydgoskiej

MICHALICI

Odznaczenia dla zasłużonych w pielęgnowaniu pamięci o bł. rodzinie Ulmów

MICHALICI

W Toruniu - rekolekcje dla nauczycieli i innych grup zawodowych

MICHALICI