Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 

MICHALICI

Pierwsze warsztaty z młodzieżą za nami

MICHALICI

Srebrny jubileusz wśród alpejskich gór

MICHALICI

List Ojca Generała z okazji Patronalnego Święta

MICHALICI

Śp. ks. Bogdan Gospodarczyk CSMA (1968-2021)

MICHALICI

Spotkanie Michalickich Formatorów 2018

MICHALICI

Rozwój portalu

MICHALICI

Ogłoszenie o naborze na bezpłatne warsztaty ikonopisarskie dla młodzieży

MICHALICI