Wizytacja w Wiceprowincji Północnoamerykańskiej

MICHALICI

Śp. Br. Eugeniusz Wawrzonek CSMA (1962-2021)

MICHALICI

Fist bilong Body na Blut bilong Jisas Kraist czyli Uroczystość Bożego Ciała w PNG

MICHALICI

O michalitach na konferencjach naukowych

MICHALICI

Światowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej

MICHALICI

Święcenia kapłańskie w Krakowie

MICHALICI

Poświęcenie i konsekracja kościoła w Melitopolu

MICHALICI

Nowy kapłan michalita w prowincji włosko-szwajcarskiej

MICHALICI