Św. Michał Archanioł patronem dobrego wyboru

facebook twitter

07-11-2020

Cel dydaktyczny: Przybliżenie uczniom postaci św. Michała Archanioła i Jego zadań, jakie pełni w Kościele Chrystusa. Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy uwielbienia i umiejętności dokonywania wyborów na wzór św. Michała Archanioła. Pomoce: Pismo Święte, zeszyt, tablica, kartki papieru - formatu A4, kolorowe gazety, klej, nożyczki, „cegiełki”, tekst modlitwy, śpiewniki, teksty z miesięcznika „Powściągliwość i Praca” (PiP), magnetofon. Metody: modlitwa, dialog, kolaż, wykład, praca w grupach, pokaz, r1, słoneczko r1, krzyżówka, czytanie.

I.WSTĘP:

Modlitwa Ojcze nasz; Powitanie; Sprawdzenie obecności;

Wprowadzenie /element egzystencjalny/:

Każdego dnia stajemy przed różnymi wyborami. Zanim wyciągnę rękę po gazetę, czy książkę podejmuję decyzję, jaką prasę wybrać? Sięgam po pilota od telewizora i wybieram program. Co oglądam? Czy wszystko, z czego korzystam buduje moje wnętrze? Co kieruje moimi wyborami? Może trzeba powiedzieć za św. Pawłem: „bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie”. (Rz 7,18. Często zastanawiamy się nad swoim życiem i próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robimy jest właściwe?
- Co pozwala człowiekowi odróżnić dobro od zła? (sumienie – głos Boży  – w naszym wnętrzu)
- Co pozwala nam lepiej usłyszeć głos Boży w naszym sercu? (łaska uświęcająca)

Dzielimy uczniów na grupy. Każdej z nich przydzielamy kartkę papieru formatu A-4. Kartkę dzielimy na połowę i z jednej strony piszemy u góry DOBRO, a w drugiej rubryce umieszczamy hasło ZŁO. Uczniowie mieli przynieść kolorowe gazety, z których należy powycinać po dwa obrazy lub hasła i wkleić do rubryki „dobra” i „zła”.
/Pracujemy 5 min./

Po zakończeniu dotychczasowej pracy wybrani przedstawiciele poszczególnych grup omawiają głośno swoje prace i mówią, co znalazło się pod hasłem „dobro” i „zło”. Należy zwrócić uwagę na różnorodność pomysłów. Skorygować ewentualnie powstałe błędy. W życiu musimy dokonywać o wiele trudniejszych wyborów. Pamiętajmy! Bóg nie zostawia nas bez pomocy. Stawia na drodze naszego życia Wielkiego Księcia pogromcę Szatana – św. Michała Archanioła.

II. ROZWINIĘCIE:

Element biblijny.

Ojcowie Kościoła, teolodzy i święci przypuszczają, że Bóg poddał wszystkich Aniołów próbie, zanim było im dane wziąć udział w wiecznej szczęśliwości Boga i oglądać Jego oblicze. Kryzys nastąpił wówczas, gdy Aniołom została dana „wizja”, bądź intelektualne „poznanie” Bożego planu, który miał dotyczyć stworzenia ludzi, istot duchowo cielesnych, czyli niższych od Aniołów. Był im ukazany upadek tychże istot i sposób, w jaki Bóg dokona odkupienia człowieka. Najpiękniejszy z Aniołów Lucyfer, „Jaśniejący, Syn Jutrzenki”, „Nosiciel Światła”, zamiast oddać hołd Bogu, Jego mądrości i opatrzności oraz okazać pokorę i ufność, uniósł się pychą i podniósł bunt przeciwko swemu Stwórcy, wołając: „Non serviam!”, „Nie będę służył!” Natychmiast odpowiedział mu gromki okrzyk św. Michała Archanioła: „Quis ut Deus!”, a za nim ruszyła do boju o cześć Boga i Jego Świętego Imienia niezliczona rzesza wiernych aniołów, wołając: „Któż jak Bóg!”.

Co mówi nam o św. Michale Archaniele Pismo św.?
(Ap 12, 1-12.)

Analiza tekstu:
w. 12,1 – Scena ta jest odpowiedzią na Rdz 3,15-16. Niewiasta rodzi w bólach Tego, który będzie Mesjaszem.
- Kto jest tym Smokiem? (Szatan, diabeł)
Słowo hebr. Szatan oznacza „oskarżyciel”. W tradycji żydowskiej Wąż lub Smok symbolizowały moc zła, wrogą Bogu i Jego ludowi, którego Bóg zniszczy na końcu czasów. Autor Apokalipsy pisze w w. 5 (odczytanie fragmentu): "I porodziła Syna Mężczyznę"
- O kogo chodzi w tym tekście? (O Mesjasza)
Końcowy tekst nawiązuje do tryumfu Chrystusa, który spowoduje upadek Smoka.

Werset 10 (odczytanie tekstu):
Szatan próbuje zabić w nas to, co jest piękne, dobre, co nosi miano Miłości. Podsuwa złudne szczęście, łatwe, proste życie, bez problemów, a w rzeczywistości staje się ono koszmarem. Wybór należy tylko do nas. Bóg nikogo nie może zmusić. Pamiętaj! Twoje życie jest darem i należy do Stwórcy, dlatego On będzie się dopominał o „swoje”, prowadząc człowieka przez różne doświadczenia, stawiając na drodze jego życia wartościowych przewodników – ludzi miłujących Boga. Bóg będzie mówił przez twoje sumienie, które z natury ukierunkowane jest na Boga. Dlatego mamy być wierni Jego nakazom, bo jedynie On wie, co jest dla nas dobre. Więc zostanie nam tylko jedno: „chodzić Jego drogami, pełnić Jego prawa, polecenia i nakazy, by być szczęśliwym”.
„Przedtem była walka tylko między duchami dobrymi, a duchami złymi; a teraz jest bojowanie między Aniołami i ludźmi dobrymi, a Aniołami i ludźmi przewrotnymi. Św. Michał jeden z najprzedniejszych książąt niebieskich oraz książę ludu Bożego kieruje tą walką nieustannie”. (PiP 1901, Miejsce Piastowe).

Element eklezjalny.

W obecnym świecie, w twoim domu, w szkole, w tobie trwa walka. Często sam o własnych siłach próbujesz stawić czoła złu. Chcesz pokazać, że jesteś mocny, że dasz sobie radę. Co obecnie atakuje i niszczy wspólnotę Kościoła, co niszczy ciebie?

Metoda „słoneczko”. Hasło: Współczesne zagrożenia dla wspólnoty Kościoła. (Przykładowe odpowiedzi: brak modlitwy, sekty, pornografia, internet, brak wartości i zasad).

Źle czujesz się w takiej rzeczywistości, nie potrafisz się odnaleźć. Szukasz pomocy i często mylnie wybierasz. Znam takich, którzy idą do wróżki, czy szukają rozwiązań w horoskopach i innych „demonicznych ofertach”. Pamiętaj! Bóg walczy o ciebie i nie pozwoli, abyś zginął. Masz św. Michała Archanioła, Patrona Kościoła – Twojego obrońcę. Św. Michał jest patronem wielu grup zawodowych, np. policjantów, żołnierzy. Obierany jest jako patron parafii, kościołów i kaplic. W naszej ojczyźnie jest ponad 250 kościołów poświęconych św. Michałowi Archaniołowi. Na Podkarpaciu niedaleko Krosna w Miejscu Piastowym znajduje się jedyna w Polsce świątynia św. Michała Arch. w randze sanktuarium. To miejsce naznaczone działalnością błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, Założyciela Zgromadzeń zakonnych – księży michalitów i sióstr michalitek. Obierając swoim Zgromadzeniom św. Michała Arch. za głównego patrona pragnął, by ich celem było uwielbianie Boga życiem w powściągliwości i pracy. W tekstach bł. ks. Markiewicza czytamy: „Najlepiej zaś uczcić można św. Michała powściągliwością i pracą to jest – powściągając pychę i chuci zmysłowe, i troszcząc się nie tylko o zbawienie własne, ale o zbawienie drugich” ( PiP 4 1901, św. Michał Archanioł, s. 31).

Corocznie 29 września w Sanktuarium św. Michała Arch. i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbywają się główne uroczystości dla uczczenia św. Michała Archanioła.

Element liturgiczny.

Kiedy nie wiesz, co robić i pokusa staje się silniejsza od ciebie skorzystaj z pomocy św. Michała Archanioła. Kościół daje nam różne propozycje. Możesz sięgnąć po litanię, koronkę, modlitwę do św. Michała. Teraz pomodlimy się jedną z tych modlitw.

Św. Michale Archaniele broń nas w walce, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zapis notatki do zeszytu.

Temat: Św. Michał Archanioł patronem dobrego wyboru. 

Najważniejszym z aniołów jest św. Michał Archanioł, który cieszył się ogromnym kultem już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Imię jego oznacza „Któż jak Bóg”. Nabożeństwo do św. Michała Arch. może stać się dla nas wspaniałą szkołą poznawania i ukochania Boga, a ponadto pozyskuje nam Jego potężne wstawiennictwo przed Bogiem i skuteczną pomoc w walce ze złem.

Zadanie domowe.

Pomodlę się własnymi słowami do św. Michała Archanioła, prosząc o pomoc w walce ze złem.

Modlitwa: Pieśń do św. Michała Archanioła


Podobne artykuły