Modlitwa oddania całego siebie

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

A więc wojna!

Upomniał gorączkę

Dialog z szatanem

Ewangelizacja młodych to fikcja!

Władza władzy nierówna

Szatańskie hasło rewolucji