Awaria Facebooka, obłok niewiedzy i ciemna energia

15 AWARIA FACEBOOKA, obłok niewiedzy i ciemna energia | ks. Mateusz Szerszeń CSMA

 

Inne artykuły autora

Co czuje Jezus w tabernakulum?

Ma być tak samo, ale lepiej

Obroń mnie Panie przed głupotą