Policyjne motto

W krajach anglosaskich istnieje zwyczaj umieszczania motta w miejscach publicznych, które oddaje charakter pełnionej służby publicznej lub cel danej organizacji. Najbardziej znane są zawołania policyjne, które mają uświadamiać obecność policji i jej troskę nad porządkiem publicznym. Chciałbym zaprezentować kilka z nich, bo ich znaczenie może być inspirujące także dla nas. Oto one:

Departament Policji w Chicago: Służymy i chronimy.

Departament Policji w Houston: Porządek dzięki prawu, sprawiedliwość z miłosierdziem.

Departament policji w Minneapolis: Chronić z odwagą, służyć ze współczuciem.

Departament Policji w Los Angeles: Chronić i służyć.

Siły Policyjne Nowej Południowej Walii: Kara kroczy blisko za winą.

Departament Policji w Nowym Jorku: Wierni aż do śmierci.

Policja w Thames Valley: Niech pokój zapanuje w Thames Valley!

Policja w Stanie Victoria: Podtrzymać prawo.

A ty jakim mottem w życiu się kierujesz?

Inne artykuły autora

Katolickie imaginarium