Wtorek, 14 czerwca

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca” (Mt 5, 44b-45)

Różne mamy pomysły na stawanie się dziećmi Bożymi i w różny sposób się staramy. Modlimy się, chodzimy do kościoła, próbujemy przestrzegać Przykazań. Wszystko to jest ważne, ale Jezus wskazuje nam drogę usynowienia poprzez Miłość.

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)

Boże, Nieskończenie Dobry i Miłosierny, który przychodzisz do mnie i przebaczasz mi, przemieniaj moje serce, bym napełniony(-a) Twoją Miłością był(-a) w stanie kochać i modlić się nie tylko za tych, których uważam za przyjaciół, ale też za tych, z którymi jest mi trudno i źle. Pomóż mi, Panie, stawać się Twoim dzieckiem, które kocha i czuje, że jest kochane przez Swojego Ojca w Niebie.

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia