Diabeł nie lubi, gdy to robisz

W niebie | Aniołowie