Odnieść zwycięstwo nad szatanem

W niebie | Aniołowie