Jezus Dobrym Pasterzem

W niebie | Słowo Boże


Sacrum

W niebie | Słowo Boże