Kłótnia o Słowo – II Niedziela Adwentu, rok C

W niebie | Słowo Boże