Biblijne czarne charaktery: Piłat

Jestem czwarty

Droga ucznia. Święty Piotr №17. Uczeń staje się świadkiem

Droga ucznia. Święty Piotr №16. Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Droga ucznia. Święty Piotr №15. Szukać Boga we wszystkim

Droga ucznia. Święty Piotr №14. Droga nawrócenia

Droga ucznia. Święty Piotr №13. Pragnienia Mistrza

Droga ucznia. Święty Piotr №12. Lekcja pokory

Droga ucznia. Święty Piotr №11. Poznać i naśladować

Droga ucznia. Święty Piotr №10. Nauka tracenia