Biblijne czarne charaktery: Gerazeńczycy

Dzisiejszym biblijnym czarnym charakterem nie jest opętany z Gerazy, mimo że to on jest główną postacią tekstu zamieszczonego poniżej. Antybohaterami są jego ziomkowie, którzy prosili Jezusa o odejście z ich krainy, ponieważ uznali Go za zagrożenie. W świetle Słowa Bożego zobacz, co łączy Cię z mieszkańcami Gerazy.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wycisz się i uświadom sobie, że przebywasz w obecności Boga, który chce spotkać się z Tobą i mówić do Twojego serca.
Proś Ducha Świętego o prowadzenie, aby ta modlitwa dokonała w Twoim życiu tego, czego chce Pan.
Proś o to, aby Twoje zamiary, intencje, motywacje, myśli, odczucia, decyzje były skierowane w czysty sposób na szukanie i wypełnianie woli Bożej.
Obraz: przywołaj w swojej wyobraźni sytuację, opisaną poniżej. Zobacz ją ze szczegółami. Zastanów się, kim Ty jesteś w tej scenie.

SŁOWO (Mk 5, 1-17)
Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie [Jezus] wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i zawołał wniebogłosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!” Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział Mu: „Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu”. I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili Go więc: „Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli”. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie „legion”, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.

PUNCTA
1. Pod wpływem złego ducha

Tak naprawdę to dzisiejszym biblijnym czarnym charakterem nie jest opętany z Gerazy. Antybohaterami są jego ziomkowie, którzy prosili Jezusa o odejście z ich krainy. Jednak warto się przyjrzeć postawie opętanego przed egzorcyzmem dokonanym przez Chrystusa. Opętany to ktoś pozostający pod mocnym wpływem szatana. Prawdopodobnie większość z nas nie miała do czynienia z opętaniem (Bogu dzięki!), jednak doświadczamy innych metod jego działania. Najczęściej jest to kuszenie. Każdy z nas mu podlega. Warto jednak sobie uświadomić, że pokusa jest tylko propozycją, którą możemy odrzucić. Gdy bezmyślnie ulegamy pokusom to dajemy szatanowi większą władzę nad sobą. Pokusa oddziałuje na nasze myśli, chcąc doprowadzić nas do grzechu. Opętany z Gerazy musiał stopniowo poddawać się coraz większemu wpływowi złego ducha, musiał przekazać mu władzę nad sobą i swoim życiem.

Zastanów się nad pokusami, które najczęściej Cię nawiedzają. Jakich spraw, sfer życia, dziedzin dotyczą? Czy przeciwstawiasz się pokusom, czy też ulegasz im bez walki? Czy podejmujesz ascezę, posty, umartwienia, aby umacniać swoją wolę do walki z propozycjami złego ducha?

2. Oskarżenia wobec Boga
Opętany oskarża Jezusa o złe zamiary i złą wolę. Podobnie Gerazeńczycy widzą w Jezusie bardziej zagrożenie niż błogosławieństwo, bo przez Niego stracili swoje świnie. Taka postawa prowadzi do zamknięcia się na Boga, do odrzucenia Jego darów: łaski, sakramentów, Pisma Świętego, Kościoła i Jego nauki itp.

Zastanów się, czy jest w Tobie podobne podejście. Czy traktujesz Boga jako zagrożenie albo jako swojego przeciwnika? Przywołaj w pamięci te sytuacje, gdy Bóg nie wysłuchał Twoich modlitw, gdy coś Ci odebrał, gdy doświadczyłeś niepowodzeń i kryzysów. Co wtedy myślisz o Bogu? Czy zdarzyło Ci się obrazić na Boga? W czym to się wyrażało? Jaki masz stosunek do nauczania Kościoła? Czy przyjmujesz je i starasz się realizować, nawet jeśli jest to trudne, czy też traktujesz je wybiórczo, odrzucając to, co Ci nie pasuje? Zdarza się, że ktoś woli odrzucić Boga i naukę Kościoła niż zrezygnować z życia w grzechu. Odrzucanie przez chrześcijan nauczania Kościoła, zwłaszcza w dziedzinie moralności, zwykle ma swoje źródło w przekonaniu (często nieuświadomionym), że Bóg blokuje naszą drogę do szczęścia. Czy w takich sytuacjach starasz się poznawać dokładnie nauczanie Kościoła?

Jezus nie jest naszym przeciwnikiem ani zagrożeniem. Jest przeciwnikiem zła, które w nas jest oraz szatana, który chce przejąć władzę nad nami. Szatan będzie Cię próbował przekonać, że Bóg Ci zagraża i jest przeszkodą w szczęśliwym życiu. Tymczasem Jezus zawsze stoi po Twojej stronie i chce Twojego prawdziwego dobra. Opętany przekonał się o tym na własnej skórze, gdy został wyzwolony spod władzy złego ducha.

3. Co się dla Ciebie liczy?
Dochodzimy do prawdziwych antybohaterów dzisiejszego tekstu biblijnego. Gerazeńczycy – bo o nich mowa – gdy dowiedzieli się, że ich stado świń utonęło w jeziorze w trakcie egzorcyzmu, prosili Jezusa, aby od nich odszedł, żeby dał im spokój. Nie cieszą się, że ich ziomek został wyzwolony z mocy złego ducha, że może już normalnie funkcjonować. Nie cieszą się jego szczęściem. Zauważają tylko własną stratę. Ważniejsze są dla nich świnie i własne bogactwo niż człowiek. Dlatego każą Jezusowi odejść za granice swojej krainy.

Przyjrzyj się sobie uważnie w świetle postawy Gerazeńczyków. Zrób prosty test odpowiadając na kilka pytań. Jeśli ktoś w domu upuści wazę z zupą na podłogę, to który komentarz jest bardziej w twoim stylu: „nic Ci się nie stało?” czy raczej „uważaj, zniszczysz parkiet!”? Jeśli ktoś miał wypadek jadąc Twoim samochodem, to co Cię bardziej interesuje: zdrowie tej osoby czy stan samochodu? Gdybyś miał dzieci to bardziej przejmowałbyś się tym, żeby były grzeczne i dostawały dobre oceny w szkole, czy żeby kochały samych siebie? Bardziej zależy Ci na remoncie lub porządku w domu, czy na tym, aby Twoi bliscy odpoczęli po całym roku pracy i nauki? Komu okazujesz lub okazałbyś więcej czułości: rodzinie czy zwierzętom? Czy nie jest Ci szkoda wydawać pieniędzy na coś, co służy wypoczynkowi lub sprawi przyjemność bliskim, czy raczej wolisz wydawać pieniądze na dobry sprzęt, który będzie Ci służył do pracy? Z kim lub z czym spędzasz więcej czasu: z bliskimi czy z przedmiotami (telefon, komputer, TV)? Kiedy już spotykasz się z ludźmi i rozmawiasz z nimi o ich sprawach, kiedy komuś pomagasz, to masz wrażenie, że marnujesz swój czas? Czy potrafisz zrezygnować z dóbr materialnych, pieniędzy, wygody, przyjemności dla ludzi? Odpowiedzi na te pytania pokażą Ci, czy jesteś jednym z Gerazeńczyków.

4. Jezusowi wstęp wzbroniony
Gerazeńczycy proszą Jezusa, aby odszedł z ich granic. Nie chcą Go wpuścić do swojej krainy. Boją się, że Chrystus coś pozmienia, naruszy ich spokój. W które sfery i dziedziny swojego życia nie chcesz wpuścić Jezusa? Czego nie chcesz zmienić w swoim życiu? Z którymi grzechami i przekonaniami nie chcesz się rozstać? Jakie sprawy są Twoimi „świniami”, których nie chcesz stracić, nawet jeśli to miałoby doprowadzić do większego dobra?

Poświęć teraz kilka minut na bezpośrednią rozmowę z Jezusem. Opowiedz Mu o swoich odkryciach. Pozwól, aby prawda o Tobie wybrzmiała przed Nim. Proś Go o uzdrowienie wewnętrzne. Nie zapomnij o postanowieniu.
Ojcze nasz


Pytania do codziennego rachunku sumienia (na ich podstawie możesz podjąć postanowienia):
a) Czy walczyłeś dziś z pokusami, czy też poddałeś się im bez walki?
b) Czy trenujesz swoją silną wolę poprzez ascezę, umartwienia, post?
c) Czy byłeś dziś obrażony lub zdenerwowany na Boga? Jeśli tak, to w jakiej sytuacji?
d) Czy odczuwasz bunt wobec nauczania Kościoła w jakiejś kwestii moralnej? Dlaczego?
e) Czy potrafisz się cieszyć szczęściem innych ludzi? Czy im to okazujesz?
f) Co liczy się dla Ciebie bardziej: świat rzeczy materialnych czy ludzie?
g) Czy okazujesz czułość, miłość swoim bliskim? Czy dbasz o nich?
h) W jakie sfery życia nie wpuszczasz Jezusa, lecz każesz Mu pozostać za ich granicami?

Michał Mazur CSMA

 

 

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)