Droga ucznia. Święty Piotr №15. Szukać Boga we wszystkim

Uczniostwo polega na naśladowaniu Mistrza i życiu według Jego wskazówek. Okazuje się, że jest to niewykonalne, jeśli ktoś nie odnajduje Boga w codzienności. Wówczas nie widzi Go i nie słyszy. Nie może zatem pójść Jego śladami.

Poświęć kilka chwil na wyciszenie się i skupienie. Nie bój się „stracić” na to czasu.

Uświadom sobie obecność Boga. Od tego w dużej mierze zależy owoc Twojej modlitwy. Bóg jest tu i teraz, chce się spotkać z Tobą, oczekuje Cię.

Poproś Ducha Świętego o Jego dary potrzebne do przyjęcia Słowa Bożego sercem i umysłem.


SŁOWO (J 20, 1-10)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.

Wprowadzenie do medytacji

1. Grób

Piotr z Janem szukają Jezusa w grobie. Grób jest symbolem śmierci, także duchowej, braku życia, stagnacji, itp. Co jest Twoim grobem? Co w Twoim życiu jest martwe? W jakich obszarach swojego życia dostrzegasz śmierć? Co w Tobie umarło? Zauważ, że Jezus wszedł do grobu, to znaczy zanurzył się w śmierć. Wszedł w Twoją śmierć. Zrobił to po to, aby śmierć pokonać. Jezus chce Cię wyprowadzać z Twojej śmierci, z Twojego grobu. Pozwalasz Mu na to, czy bardziej przeszkadzasz? Czy otwierasz się na łaskę wyprowadzenia z grobu poprzez ascezę, umartwienia, wyrzeczenia, spowiedź?

2. Pusty grób

Jezusa nie ma już w grobie. Zwyciężył śmierć. Wygrało życie. Czy rozwijasz swoje życie na każdej płaszczyźnie (fizycznej, psychologicznej, duchowej)? Czy zmierzasz ku pełni życia? Co możesz zmienić w tym temacie?

3. Szukać Boga we wszystkim

Dziwna to rzecz szukać Boga, który jest Panem życia, w grobie. Jednak taka postawa powinna charakteryzować ucznia Jezusa – szukanie Boga we wszystkim. Dla Boga każda okazja jest dobra, aby przychodzić do człowieka, by się mu objawiać. Wszystko zależy od ludzkiej otwartości. Piotr z Janem w dzisiejszym fragmencie tego właśnie uczą, aby szukać Boga we wszystkim, co się wydarza w życiu, nawet jeśli jest to doświadczenie śmierci. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu pozytywnego i negatywnego może być znakiem Bożej obecności, podpowiedzią, wskazówką. Zauważ w jaki sposób uczniowie szukają: biegną. Oznacza to zaangażowanie, wysiłek, gwałtowność, wielkoduszność w szukaniu Boga. Zastanów się czy tak wygląda to u Ciebie? Co zrobisz, aby to zmienić na lepsze?

Wprowadzenie do kontemplacji ewangelicznej

Jesteś Piotrem. Używając wyobraźni i rozumu przeżyj tę scenę. Patrz, słuchaj, dotykaj, wczuwaj się. Jakie emocje mogły towarzyszyć Piotrowi na poszczególnych etapach wydarzenia opisanego w powyższym fragmencie? Wyciągnij z tego jakiś pożytek duchowy dla siebie.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem. Powiedz Mu o tym, co stanowiło treść dzisiejszej modlitwy. Podejmij postanowienie, aby wypełnić wolę Bożą zawartą w Słowie.

Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)