Droga ucznia. Święty Piotr №6. Wierność w trudnościach

Najczęstszymi powodami rezygnacji z bycia uczniem Jezusa jest niezrozumienie Jego nauki oraz zniechęcenie wobec wymagań, które On stawia. W związku z tym uczeń musi uczyć się jak być wiernym w trudnościach.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Daj sobie kilka chwil na wyciszenie się.

Następnie uświadom sobie Bożą obecność TU i TERAZ.

Proś Ducha Świętego, aby uczynił Cię otwartym na Słowo Pana.


SŁOWO (J 6, 60-69)

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym». 

PUNCTA

1. Do kogo pójdziemy?

Zastanów się jaki sens dla Ciebie ma to pytanie? Do kogo chodzisz po rozwiązania? Kto jest Twoim autorytetem? Od kogo się uczysz życia? Kto kształtuje Twoje myślenie?

Zauważ, że każdy grzech jest zakwestionowaniem autorytetu Jezusa, ponieważ grzech oznacza, że nie uwierzyłeś Jezusowi, ale szatanowi (bo przyjąłeś jego propozycję). W jakiej sferze życia najczęściej okazujesz brak zaufania wobec Jezusa?

2. Autorytet

To, że Piotr nie odchodzi słuchając trudnej nauki Jezusa, nie oznacza, że ją rozumie. Nie opuszcza jednak Mistrza, ponieważ Mu zaufał, a to wynika z ich bliskiej relacji. Relacja z Jezusem sprawiła, że Piotr przechodzi od wiary w Boga do wiary Bogu (zaufanie). Dla Piotra Jezus jest autorytetem, chociaż niekoniecznie wszystko jest dla niego zrozumiałe. Czy możesz tak powiedzieć o sobie? Czy przyjmujesz naukę Jezusa? Czy traktujesz Biblię jako „słowo życia wiecznego”? Stań w prawdzie udzielając odpowiedzi.

3. Trudna mowa

Trudny charakter mowy Jezusa wynikał z dwóch faktów:

a) była niezrozumiała dla słuchających,

b) zawierała trudne wymagania.

Na podstawie tego zastanów się jak Ty radzisz sobie z trudną mową Jezusa.

a) Czy starasz się rozważać Słowo Boże tak, aby odkryć Jego znaczenie? Czy rozwijasz znajomość prawd wiary? Czy poszukujesz odpowiedzi na trudne pytania związane z Twoją wiarą? Jak zachowujesz się w momentach wątpliwości? Czy szukasz wówczas wyjaśnień? Jakie zagadnienia teologiczne są dla Ciebie jeszcze niezrozumiałe? Czy w momentach wątpliwości nie tracisz zaufania do autorytetu Jezusa?

b) Czy sam odkrywasz wymagania, jakie stawia Ci Jezus w swoim Słowie? Czy podejmujesz wymagania, które wynikają z Ewangelii? Czy zniechęcasz się, kiedy nie wychodzi realizacja tych wymagań? Na tym pytaniu szczególnie warto się zatrzymać, ponieważ dotyczy ono wypełniania woli Bożej. Uczeń powinien być wierny Jezusowi, a wierność oznacza wytrwałość w dążeniu za Nim (czasem wbrew emocjom i myślom) i stawianie sobie wymagań, aby nie stać w miejscu, tylko iść za Mistrzem. Chodzi więc o konsekwencję. Przypomnij sobie wymagania, które postawiłeś samemu sobie, wiedząc, że jest to zgodne z wolą Bożą. Czy jesteś im wierny? Co w tej kwestii powinieneś zmienić?


Na koniec porozmawiaj z Jezusem o swoich spostrzeżeniach. Uczyń konkretne postanowienie, najlepiej takie, które będzie wymagało wytrwałości i systematyczności.

Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)