Droga ucznia. Święty Piotr №7. Tożsamość ucznia

Wejdź w doświadczenie św. Piotra opisane w dzisiejszym Słowie. Stwórz Bogu okazję, aby objawił Ci kim jest i abyś poznał własną tożsamość.

Uczyń znak krzyża, wycisz się i uświadom sobie obecność Boga przy Tobie.

Proś Ducha Świętego o to, aby Cię poprowadził w tej modlitwie.

Proś Boga, aby objawiał Ci prawdę o Nim i o Tobie. 


SŁOWO (Mt 16, 13-20)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Wprowadzenie do modlitwy adoracji

Wyznanie Piotra nie jest wynikiem jego rozumowania. Wynika ono z Bożego natchnienia, Bożego objawienia. W ten sposób Piotr rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. Wejdź w to doświadczenie św. Piotra. Stwórz Bogu okazję, aby objawił Ci prawdę o Sobie i prawdę o Tobie. W tym celu poświęć pół godziny na adorację Najświętszego Sakramentu. Patrząc na Jezusa pod postacią kawałka chleba uświadamiaj sobie kim On jest, jaki jest, jaka jest prawda o Nim. Pamiętaj, że tożsamość ucznia wykuwa się w relacji z Mistrzem, zatem Bóg będzie Ci też objawiał prawdę o Tobie. Wyznanie Piotra o Jezusie prowadzi przecież do wyznania Jezusa o Piotrze. W Twojej modlitwie adoracyjnej może to przyjąć formę takich określeń: „Jezus jest Chlebem – uczeń jest tym, który się Nim karmi”, itp. W trakcie wpatrywania się w Jezusa możesz powtarzać słowa „Ty jesteś Mesjaszem”.

Na koniec powiedz Jezusowi kim jest dla Ciebie, uczyń postanowienie i proś o łaskę do jego wykonania.

Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

 

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)