Z górnej półki #15

Otacza nas świętość i nadprzyrodzoność, ale bywa tak, że - z różnych powodów - nie jesteśmy otwarci na tę rzeczywistość. Tak można streścić dzisiejszy tekst biblijny. Jest to krótki fragment, ale zawiera wiele treści i budzi wiele skojarzeń. Daj Bogu i sobie pół godziny, niech przemówi Jego Słowo.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Uświadom sobie, że przebywasz w obecności Boga. To jeden z najważniejszych punktów modlitwy.
Proś Ducha Świętego o prowadzenie, o otwartość serca i umysłu na Słowo.
Proś, aby Twoje intencje, zamiary, motywacje, pragnienia, uczucia, myśli były w czysty sposób skierowane na szukanie i pełnienie woli Bożej.

SŁOWO (Mt 7, 6)
Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

PUNCTA
Każde zdanie Pisma Świętego ma nam coś przekazać. Co mówi Ci Bóg przez to tajemnicze zdanie? Jak je rozumiesz?

Pomocą mogą być inne teksty biblijne, które wyjaśniają poszczególne elementy tego zdania.

1. Pies i świnia są symbolem ludzi, którzy po nawróceniu wracają do swoich grzechów.
Jeżeli bowiem [ludzie] uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta - do kałuży błota. (2 P 2, 20-22)

Do jakich grzechów wracasz? Co sprawia, że tak się dzieje?

2. Pies i świnia to symbol ludzi, którzy lubią swoje grzechy (znajdują upodobanie w swych obrzydliwościach).
Które swoje grzechy lubisz? Które grzechy Ci się podobają i dlaczego? Zwróć uwagę na grzechy, które przynoszą Ci jakąś korzyść (np. przyjemność itp.).

3. Izraelici nie mogli spożywać psów i świń między innymi dlatego, że nie przeżuwają one pokarmu. Tych zwierząt nie można też było składać w ofierze. Zatem pies i świnia to symbol ludzi, którzy nie zajmują się tym, co święte.
Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi: Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa. Ale [następujących zwierząt], mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli: (…) wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa - będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny - są one dla was nieczyste. (Kpł 11, 2-8)

Czy przeżuwasz słowo Boże i prawy wiary? Przeżuwanie oznacza dłuższy wysiłek, a zatem dłuższą i pogłębioną modlitwę medytacyjną, kontemplacyjną lub adoracyjną. Przeżuwanie oznacza także interioryzację, czyli uwewnętrznianie jakiejś prawdy wiary. Wiele słów Bożych i natchnień marnujemy, ponieważ nie dajemy sobie czasu na ich przetrawienie.

4. Pies i świnia to symbol ludzi, którzy nie potrafią uszanować tego, co święte i nie zauważają wokół siebie tego, co wartościowe, święte, Boże. To osoby zamknięte na rzeczywistość duchową, nadprzyrodzoną.
Nie mów do uszu głupca, bo wzgardzi roztropnością twoich słów. (Prz 23, 9)

Czy potrafisz dostrzec perły – czyli to, co święte w Tobie i w świecie? Co robisz ze świątynią, którą jesteś? Co jest dla Ciebie wartościowe i święte? Czy jesteś wrażliwy na  świętość wokół Ciebie (to, co święte jest oznaką i przypomnieniem Bożej obecności)? Czy nie wdarło się w Twoje życie świeckie myślenie – brak wrażliwości na Bożą obecność w świecie, brak szacunku do świętości itp. Czy uświadamiasz sobie obecność wymiaru nadprzyrodzonego w Twojej codzienności?

5. Orygenes porównuje świnię do człowieka o nieczystym sercu (co oznacza nie tylko grzech, ale także złą wolę), a psa do człowieka, który czyni zgiełk wokół siebie (zwraca uwagę na siebie i żyje w nieuporządkowaniu) oraz jest kłótliwy i złośliwy. (Orygenes, „Dyskusja z Heraklidesem”)

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o swoich odkryciach i uczyń postanowienie.

Ojcze nasz…

Zadania:
a) Poświęć więcej czasu i uwagi sprawom świętym (np. poczytaj i pomedytuj nad opisem męki Jezusa w okresie Triduum) – oczywiście, nie zaniedbuj przy tym swoich obowiązków.
b) Postaraj się przeżyć Triduum bardziej duchowo (nie tylko zewnętrznie).
c) W ciągu dnia uświadamiaj sobie obecność Boga i wchodź z Nim w kontakt (poprzez świadomą myśl np.: „Jesteś tutaj” czy akt strzelisty).
d) W Wielki Piątek – adorując krzyż – proś Boga o wybawienie od grzechów (zwłaszcza tych, do których wracasz i które lubisz).


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)