Z górnej półki #17

Dzisiejszy tekst biblijny odsyła do zasady "powściągliwość i praca", którą bł. Bronisław Markiewicz uczynił podstawą swojej duchowości. Chrześcijaństwo pozbawione tej zasady przypomina zabawę z pluszowym misiem w wygodnym fotelu przy kominku, w ciepłych kapciach na nogach. Bez powściągliwości i pracy można tylko pomarzyć o zdobywaniu szczytów świętości.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Uświadom sobie obecność Boga. On tu jest i ma Ci coś do powiedzenia.
Proś Ducha Świętego o prowadzenie i otwartość na Słowo.
Proś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, intencje, decyzje, myśli i czyny były skierowane ku Niemu. 
Modlitwa wyobraźni: wyobraź sobie zdobywanie szczytu górskiego.

SŁOWO (Mt 7, 13-14)
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!

PUNCTA
1. Dwie drogi życia

Nauczanie Jezusa o przestronnej i wąskiej drodze (a także o szerokiej i ciasnej bramie) wpisuje się w biblijny motyw dwóch dróg. Jedna droga prowadzi do życia, druga zaś do śmierci. Chodzi tu o pewien ogólny kierunek życia, który wybieramy, a nie o jakieś pojedyncze wybory (choć z pewnością one składają się na kierunek, w którym idziemy). Który kierunek obrałeś?

a) Szeroka brama i przestronna droga
Szeroka brama i przestronna droga to styl życia ukierunkowany na szukanie przyjemności i wygód oraz nastawiony na ucieczkę od wysiłku, wymagań i cierpienia. Wiąże się z lenistwem, pójściem na łatwiznę, zaniedbywaniem obowiązków (także modlitwy i pracy nad sobą), uleganiem wszelkim zachciankom, pożądaniom, uczuciom. Charakterystycznym rysem tej drogi życia jest tzw. etyka sytuacyjna, która – w swej skrajnej postaci - polega na tym, że odrzuca się ogólne normy moralne (np. przykazania), a ocenę moralną swojego czynu uzależnia się od sytuacji (myślenie typu: dany czyn jest ogólnie zły, ale w tej konkretnej sytuacji jest usprawiedliwiony). I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że to sam człowiek decyduje o tym, co jest dobre i złe bez odniesienia się do wyższych wartości (np. wola Boża), ale na podstawie zasady użyteczności (np. żeby zdobyć dobrą ocenę na egzaminie będę korzystał ze ściąg). Oznacza to brak kręgosłupa moralnego, a wszystkie decyzje sprowadzają się do tego, aby wybrać to, co będzie dla mnie wygodniejsze, przyjemniejsze, korzystniejsze i łatwiejsze. W tym stylu życia, gdy pojawiają się trudności i wymagania, człowiek łatwo się poddaje i rezygnuje z wysiłku.

Zobacz przejawy tego stylu życia u siebie. Jakie są (mogą) być skutki tej postawy?

b) Ciasna brama i wąska droga
Ten styl życia jest przeciwieństwem opisanej wcześniej drogi. Nie chodzi w nim o szukanie cierpienia i trudności, ale o przyjmowanie ich, gdy tego wymaga wierność woli Bożej. Ciasna brama i wąska droga wiąże się ze świadomością, że do świętości dochodzi się poprzez przyjęcie pewnych wymagań, pracę nad sobą, rezygnację z wielu przyjemności i zachcianek. Wierność obranej drodze wymaga samozaparcia. W tym stylu życia człowiek ma jasno sprecyzowany cel (zbawienie) i do tego celu dąży podejmując konkretny wysiłek.

Aby iść wąską drogą i wchodzić przez ciasną bramę potrzebne jest to, co bł. Bronisław Markiewicz nazywa powściągliwością i pracą. Dzięki temu potrafię wybierać to, co służy osiągnięciu celu życia i rezygnować z tego, co mnie od niego odciąga. Ten styl życia oznacza duchowy maksymalizm. W duchowości ignacjańskiej wyraża to słowo „magis”, u bł. Bronisława „amplius”. Magis, amplius – więcej, bardziej, mocniej, głębiej. Chodzi to o wybór tego, co bardziej służy zbawieniu, czyli najwyższemu dobru.

Zobacz przejawy tego stylu życia u siebie. Każdy wysiłek, który podejmujesz dla swojego zbawienia, każda pokonana pokusa, każda podjęta mimo lenistwa modlitwa, każda wyrobiona cnota, zasady moralne, których się trzymasz są dowodem na to, że idziesz tą drogą. Jakie skutki tej postawy zauważasz? W czym powinieneś zastosować powściągliwość? Gdzie potrzeba więcej pracy? Gdzie musisz dać z siebie więcej?

2. Boże zaproszenie
Jezus zaprasza Cię to takiego stylu życia, który zawiera się w obrazie wąskiej drogi i ciasnej bramy. Zaprasza do przekraczania siebie, wysiłku i trudu, a nie do bylejakości. Bóg zaprasza Cię do Siebie, a to zawsze oznacza drogę w górę. Zobacz momenty, w których Bóg przypomina Ci to zaproszenie – wyrzuty sumienia, natchnienia, wydarzenia itp.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem. Podziękuj Mu za zaproszenie do bliskości z Nim. Ponów swoją odpowiedź na to zaproszenie. Powierz Mu to wszystko, co sprawia, że idziesz szeroką drogą do zguby. Proś Go o pomoc. Uczyń konkretne postanowienia.

Ojcze nasz…


Zadania:
a) Zastosuj zasadę powściągliwości i pracy w konkretnej sytuacji (np. zrezygnuj z jakiejś przyjemności, zachcianki, podejmij dodatkowy obowiązek albo lepiej przyłóż się do dotychczasowych zadań. 
b) Przynajmniej raz zrób coś więcej dla Boga i swojego zbawienia. 
c) Przed kolejnym spotkaniem zapoznaj się z fragmentem Mt 7, 15-20.

Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)