Z górnej półki #2

Błogosławieństwa są prawem Nowego Testamentu. Są zaproszeniem po postawienia sobie wyższych wymagań, do rozwijania w sobie postaw Jezusa. W modlitewnej ciszy rozważ treść 8 błogosławieństw.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Poświęć kilka chwil na uświadomienie sobie, że właśnie rozpoczynasz spotkanie z Bogiem. On jest TU i TERAZ.

Proś Ducha Świętego, abyś był otwarty na Słowo Boga.

Modlitwa: Proś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, intencje, decyzje, myśli i czyny były skierowane ku Niemu.

Wyobraźnia: wyobraź sobie Jezusa, który naucza. Zobacz też siebie siedzącego u Jego stóp.


SŁOWO (Mt 5, 3-12)

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

PUNCTA

1. Co Ci się nie podoba w tych błogosławieństwach? Których z nich nie rozumiesz? Które budzą Twój sprzeciw i opór? Zastanów się, co te odczucia oznaczają? Co o Tobie mówią?

2. Czy jesteś osobą szczęśliwą? Jeśli tak, to co jest powodem Twojego szczęścia? Jeśli nie, to dlaczego? Jak definiujesz szczęście? Co musiałoby się stać, żebyś mógł powiedzieć o sobie, że masz pełnię szczęścia?

3. Błogosławiony = szczęśliwy. Błogosławieństwa pokazują, że tylko Bóg jest źródłem szczęścia, że szukanie go gdzie indziej prowadzi do nieszczęścia (biblijne „biada”). W czym szukasz szczęścia?

4. 8 błogosławieństw to nowy Dekalog (prawo Nowego Testamentu). Czy traktujesz błogosławieństwa jak Dekalog – jako regułę życia?

5. Poszczególne błogosławieństwa można czytać w takim kluczu (na przykładzie 4 błogosławieństwa): „Być szczęśliwym (błogosławionym) oznacza doświadczyć nasycenia, spełnienia. Ale to nasycenie osiągnij poprzez szukanie sprawiedliwości, czyli woli Bożej. W przeciwnym razie nawet jeśli osiągniesz spełnienie - na przykład przez grzech -  to nie przyniesie Ci to szczęścia.” Poniższa tabela pomoże Ci zrozumieć poszczególne błogosławieństwa i Bożą receptę na osiągnięcie szczęścia prawdziwego i wiecznego.

Tabela - błogosławieństwa ewangeliczne

Na koniec porozmawiaj z Jezusem.

Ojcze nasz...


Zadania:

  1. Spróbuj wprowadzić te błogosławieństwa (wszystkie lub wybrane) w życie (np. spróbuj wprowadzić pokój do jakiejś relacji, postaraj się być łagodniejszy w stosunku do innych itp.).
  2. Codziennie (lub przynajmniej kilka razy) zrób sobie rachunek sumienia z 8 błogosławieństw.
  3. Przed następnym spotkaniem (11 X) przeczytaj tekst biblijny: Mt 5, 13-16.


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)