Z górnej półki #3

Uczeń Jezusa ma do wykonania zadanie wobec świata. Dzisiejszy tekst biblijny pomoże Ci poznać i podjąć to powołanie.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Stań w obecności Bożej. Poświęć na to kilka chwil.

Pomódl się o prowadzenie Ducha Świętego.

Proś, aby Twoje decyzje, motywacje, intencje, zamiary były w czysty sposób skierowane na służbę Jezusowi.

Wyobraź sobie nauczającego Jezusa.


SŁOWO (Mt 5, 13-16)

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.


PUNCTA

1. Znaczenie soli

Sól nadaje smak potrawom, konserwuje, chroni przed zepsuciem. Była przedmiotem pierwszej potrzeby w Izraelu. Stanowiła dodatek do każdej ofiary w Starym Testamencie. Wspólne spożywanie soli oznaczało zawarcie przymierza. Sól była też symbolem mądrości.

2. Przesłanie - powołanie

Jaki jest przekaz tej ewangelii według Ciebie? Do czego Cię Bóg powołuje w tym fragmencie? Jak konkretnie możesz realizować to zadanie?

3. Przeszkody

Jako chrześcijanin jesteś powołany do tego, aby być świadkiem Jezusa. Żeby nim być sam najpierw musisz mieć w sobie „sól i światłość”, czyli łaskę Chrystusa. Jesteś powołany do bycia wyrazistym uczniem Jezusa. W realizacji tego powołania przeszkodzą Ci te postawy:

a) Szukanie uwagi innych, skupianie innych na sobie.

Taka postawa sprawia, że nie jesteś zdolny wskazywać innym na kogoś innego poza sobą. Zastanów się, czy jest w Tobie taka postawa. Jaką Twoją potrzebę ma ona zaspokoić?

b) Brak zainteresowania innymi ludźmi i ich dobrem, brak troski o innych, skupienie się tylko na sobie i swoich interesach.

Przejrzyj się tej postawie w sobie. Skąd się ona bierze? Czy jest wynikiem niechęci do ludzi, zranień przez nich wywołanych? A może jest to zwykły egoizm?

c) Brak „soli i światła” w sobie samym, niedbałość o wiarę i stan łaski uświęcającej.

Grecki czasownik „morainein” czyli „stracić smak” w pierwotnym sensie oznaczał „zgłupieć, stać się niemądrym”. Czym karmisz swoją duszę  i umysł? Czy jest to prawdziwa mądrość Boża? Czym się „nasączasz”? Co zanieczyszcza Twoje myślenie i wiarę?

d) Wstyd z powodu swojej wiary, lęk przed nieprzychylną opinią innych.

Czy masz w sobie tę postawę? Z czego ona wynika? Z lęku przed opinia innych czy może z tego, że wiara nie jest jeszcze Twoim osobistym wyborem, ale tradycją narzuconą przez rodziców? Czy jesteś przekonany do swojej wiary? Czy potrafisz dawać świadectwo swojej przynależności do Jezusa?

e) Brak poczucia odpowiedzialności za innych.

Czy zdajesz sobie sprawę, że masz wpływ na innych ludzi? Jakim jesteś przykładem dla innych – zwłaszcza słabszych w wierze? Czy jest coś, czego się wstydzisz w swoim postepowaniu? Jak możesz to zmienić?


Na koniec porozmawiaj z Jezusem o swoich przemyśleniach i odczuciach.

Ojcze nasz...


Zadania:

  1. Daj świadectwo swojej przynależności do Jezusa (podziel się wiarą).
  2. Przeczytaj jedną z ksiąg Pisma Świętego po to, aby nasączyć się Mądrością.
  3. Idź na adorację Najświętszego Sakramentu, aby napełnić się Światłem.
  4. Zrób dobry uczynek dla bliźniego – niech to będzie wyraz miłości chrześcijańskiej („…aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca”).
  5. Przed następnym spotkaniem (25 X) przeczytaj fragment: Mt 5,17-20.


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)