Z górnej półki #5

Poświęć pół godziny na rozważenie kolejnego fragmentu Kazania na Górze. Odkryj zaproszenie Jezusa do rozwoju cnót, które czynią Cię podobnym do Niego.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Poświęć kilka chwil na uspokojenie się i wyciszenie. Zatrzymaj się na swoim oddechu. Następnie uświadom sobie, że Bóg jest obecny przy Tobie i ma Ci coś do powiedzenia.
Proś Ducha Świętego o łaskę otwartości na Boże działanie.
Proś, aby Twoje myśli, intencje, zamiary, czyny, pragnienia były w czysty sposób ukierunkowane na Boga i jego wolę.
Wyobraźnia: wyobraź sobie Jezusa nauczającego na górze. Powracaj do tego obrazu w chwilach rozproszeń.

SŁOWO (Mt 5, 21-37)

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

PUNCTA

1. Rachunek sumienia
Przeczytaj tekst biblijny zwracając uwagę na wymagania, które stawia Jezus. Wyciągnij z nich wnioski dla siebie. Do czego zachęca Cię Jezus? Jakie podejmiesz postanowienia?

2. Nowy wymiar przykazań
To, że nie zabijam, nie cudzołożę i nie kradnę nie jest wystarczające. Jezus zaprasza do czegoś więcej. Nie wystarczy nie popełniać zła. Należy jeszcze czynić dobro, które jest przeciwieństwem grzechu. Gdy przestajesz popełniać grzech wówczas zwalczasz swoją wadę. To jednak za mało. Należy jeszcze wytrenować w sobie cnoty. Dzieje się to poprzez powtarzanie dobrych czynów.

Przykład: nie wystarczy nie kłamać – trzeba mówić prawdę. Nie wystarczy zerwać z lenistwem – trzeba być pracowitym. Nie wystarczy przestać wyzywać innych – trzeba mówić bliźnim dobre słowa.

Pomyśl o grzechach, z którymi masz największy problem. Jakie czyny będą ich przeciwnością? Z jakimi wadami musisz się zmierzyć? Przez jakie grzechy powiększasz swoje wady? Jakie cnoty są przeciwieństwem Twoich wad? Jakie dobre czyny mogą Ci pomóc wytrenować w sobie te cnoty?

Na zakończenie medytacji porozmawiaj z Jezusem. Opowiedz Mu o swoich przemyśleniach, proś Go o łaskę potrzebną do wprowadzenia w życie Jego wymagań.

Ojcze nasz…


Zadania:
1. Każdego dnia rób przynajmniej jeden dobry uczynek rozwijający cnotę, której najbardziej potrzeba w Twoim życiu.
2. Każdego dnia świadomie zrezygnuj z przynajmniej jednego grzechu, który rozwija Twoją największą wadę.
3. Przed następnym spotkaniem (22.11.) przeczytaj tekst: Mt 5, 38-42.


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)